İzmir Kalkınma Ajansı | Dijital Olgunluk Modeli

Dijital Olgunluk Modeli Nedir?

Firmaların dijitalleşme süreçlerinde yol gösterici olmak amacıyla dijital olgunluk modeli ve düzey belirleme aracı geliştirilmiştir. Dijital olgunluk modeli, ülkemizin dinamikleri, iş yapma biçimleri ve bilimsel araştırmalar dikkate alınarak, kapsayıcı ve katılımcı bir anlayışla hazırlanmıştır.

 

Dijital olgunluk düzeyi belirleme aracı firmaların ana kriterlerde dijitalleşme durumlarını değerlendirebilecekleri, sektör ve ölçekten bağımsız bir soru setinden oluşmaktadır. Firmalar kendi gözlemleri ve yaklaşımları doğrultusunda testi doldurduktan sonra dijital olgunluk düzeyleri hakkında bilgi sahibi olabilecek, güçlü yönleriyle birlikte geliştirmeleri gereken yönlerini tanımlayabilecektir.

Dijital İşletme Nedir?

Dijital dönüşümünü tamamlamış firmalar dijital işletme olarak tanımlanmaktadır. Dijital dönüşümü kurumsal bir yol haritası çerçevesinde, yönetimsel destek ve çalışanların tam katılımı ile devam eden bir süreç olarak takip ederler.

 

Dijital işletmeler, iş modellerini teknolojik perspektifle ele alır ve değişime uyum sağlayabilmek için sürekli dijital yeteneklerini geliştirirler. Müşteriyi merkeze alan bir yaklaşımla, müşterileri ile dijital yollardan etkileşim kurar ve müşteri deneyimlerini bu yolla geliştirirler. Firma içindeki her süreci sayısallaştırarak veri üretecek şekilde tasarlarlar. Süreçlerindeki verileri analiz edip kullanabilen bu firmalar karar süreçlerinde de veriyi kullanarak değer yaratma amacı güderler. Tüm dijital kanal ve araçları sürece katmak için yatırım yapar; bilgi teknolojilerini ve dijital çözümleri yönetsel süreçlerinin ve stratejik perspektiflerinin her zaman merkezinde tutarlar.

dijital-olgunluk-modeli-02

Yöntem

Test kapsamında, strateji, kültür, yönetişim, teknoloji ve süreçler kriterlerine ilişkin soruları yanıtlayarak firmanızı kendi bakış açınızla değerlendireceksiniz.

 

Değerlendirme sonuçları kişisel görüşler doğrultusunda şekillenmesi itibariyle öngörü seviyesindedir; fizibilite niteliği taşımaz. Firmanız ile ilgili objektif bir çalışma yapmak için profesyonel destek almanız önerilir.

 

Yanıtlayacağınız sorular 6’lı Likert ölçeğine göre sınıflandırılmaktadır. Firmanız için en doğru yanıtı seçmeniz beklenir.

Anket sonucunda firmanız, aldığı toplam puana göre dört ana kategoriden birinde konumlandırılmakta, ayrıca anılan 5 kriterden her biri için mevcut duruma ilişkin tespit ve öneriler rapor olarak sunulmaktadır. Testi birden çok kez kullanabilir; zaman içinde geldiğiniz aşamayı karşılaştırmalı olarak görebilirsiniz.

dijital-olgunluk-olcegi-yontem-01

Verileriniz gizlidir ve İZKA sunucularında muhafaza edilmektedir. Firma bilgileri ve sorulara verilen yanıtlar üçüncü kişiler tarafından izlenemez ve kullanılamaz. Bu konuda İZKA’nın güvencesi mevcuttur. İZKA’nın hazırladığı kişisel verilerin korunmasına ilişkin aydınlatma metnini onayladıktan sonra teste başlayabilirsiniz.

Akademik Kadro

  • Selçuk KARAATA (Yaşar Üniversitesi/Stratejik Planlama ve Mükemmeliyet Merkezi Koordinatörü)
  • Serhat BURMAOĞLU (Öğretim Üyesi-Prof.Dr., İzmir Katip Çelebi Üniversitesi/Sağlık Yönetimi Bölümü)
  • Kemal YAYLA (Dr. Öğretim Üyesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi/Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü)
  • Yiğit KAZANÇOĞLU (Öğretim Üyesi-Prof.Dr., Yaşar Üniversitesi/Uluslararası Lojistik Yönetimi)

Daha Fazla Bilgi İçin

Proje Sonuç Raporu

proje-sonuc-raporu.pdf

 

T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi

https://cbddo.gov.tr/dijital-donusum/

 

TÜBİTAK Dijital Akademi Dijital Olgunluk Modeli

https://www.dijitalakademi.gov.tr/dijital-olgunluk

 

T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Dijital Türkiye Raporu

sanayi-40.pdf

 

Deloitte Dijital Olgunluk Modeli Bilgi Notu (İngilizce)

deloitte-digital-maturity-model.pdf

 

Dijital Türkiye Platformu Dijitalleşme Yolunda Türkiye Raporu

http://www.tubisad.org.tr/tr/guncel/detay/Dijital-Turkiye-Platformu-Dijitallesme-Yolunda-Turkiye-Raporunu-Acikladi/58/1827/0

 

Turizm Sektörü Dijitalleşme Yol Haritası

http://tbv.org.tr/turizm-sektoru-dijitallesme-yol-haritasi-yayinlandi/

 

Accenture Türkiye Dijitalleşme Endeksi

http://tbv.org.tr/accenture-turkiye-dijitallesme-endeksi/

 

Türkiye Bilişim Vakfı Dijital Teknoloji Geliştiriciler Projesi

http://tbv.org.tr/dijital-teknoloji-gelistiriciler-projesi/

 

TÜRKONFED-İş Bankası Dijital Anadolu Projesi

https://dijitalanadolu.com/

 

Dijital Türkiye Platformu COVID-19’un Avrupa ve Türkiye’de Dijital Sektöre Etkileri Araştırma Raporu

http://tbv.org.tr/wp-content/uploads/2020/05/covid-sonrasi-bit-sek-arastirma-rapor-sunumu-son.pdf

 

TÜSİAD Endüstri 4.0 Raporu

sanayi-40.pdf

Verileriniz gizlidir ve İZKA sunucularında muhafaza edilmektedir. Firma bilgileri ve sorulara verilen yanıtlar üçüncü kişiler tarafından izlenemez ve kullanılamaz. Bu konuda İZKA’nın güvencesi mevcuttur.
1